ขอใบเสร็จ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

                เนื่องด้วยสถานะการณ์โควิด-19  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ต้องกราบขออภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมสร้างกุศล ร่วมบริจาคเงินเพื่อต่อลมหายใจให้เด็กป่วยในภาวะวิกฤติมาเป็นจำนวนมาก  และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19   เจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคน    ได้ปฏิบัติตนตามกฎของหน่วยงานและรัฐบาลอย่างเคร่งครัด  มีการปรับเวลาทำงานเพื่อเว้นระยะห่างลดการติดเชื้อและแพร่กระจาย  อาจส่งผลต่อเวลาทำงานและการจัดออกใบเสร็จล่าช้า ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง

              กรณีจัดส่งใบเสร็จให้ท่านล่าช้า อาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  ต้องกราบขออภัยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณที่นี้    และเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้น เจ้าหน้าที่มูลนิธิจะเร่งทำการทะยอยออกใบเสร็จจัดส่งไปยังทุกท่าน ต่อไป

      กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

ต้องการใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษี (1เท่า)

กรณีการบริจาคโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร และท่าน ต้องการใบเสร็จ

     -ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค

     -พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่ให้ออกใบเสร็จ

    - และที่อยู่เพื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะทำการจัดส่งใบเสร็จกลับ

    

          โดยสามารถส่งหลักฐานและข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาทางไลน์     ที่มูลนิธิได้ทำการLinkนี้ สามารถกดได้เลยค่ะ มีเจ้าหน้าที่การเงินคอยให้บริการ  เพิ่มเพื่อน  

 

 

 

 

Visitors: 435,944