Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

เด็กไทย 1 ใน 100 ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด!!

ในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 600,000 คน แต่ที่น่าเศร้าคือ ในจำนวนนี้จะพบเด็กประมาณ 6,000 คน ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด หากเจาะลึกลงไปจะพบอีกว่าเด็กเกิดใหม่ 100 คนจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 1 คน และที่โหดร้ายกว่านั้นคือ 1 ใน 10 ของเด็กเหล่านี้ จะป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงที่หากไม่ได้รับการรักษาจะถึงขั้นต้องสังเวยชีวิตกันเลยทีเดียว และนั่นเท่ากับว่าประเทศต้องสูญเสียอนาคตของชาติไปด้วย

แต่ในความโชคร้ายยังคงมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เมื่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก ได้เห็นถึงความสำคัญของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่ง ประมาณ 1 ใน 5 ของเด็กที่ป่วยเหล่านี้จะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเด็ก และร้อยละ 97 ของเด็กป่วยที่มารับการรักษาเป็นผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทอง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จึงได้จัด โครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที ช่วยต่อลมหายใจให้กับอนาคตของชาติ อีกทั้งเพื่อช่วยให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สามารถเป็นที่พึ่งของคนไข้เด็กยากไร้ที่ป่วยด้วยโรคยุ่งยากซับซ้อน และเพื่อการพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้พร้อมเป็นหลักของประเทศในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดแบบครบวงจรต่อไป

โดย การเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน จะดูจากข้อบ่งชี้คือ ผู้ป่วยมีลิ้นหัวใจรั่วรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้ป่วยจะสามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนได้คือ ผู้ป่วยเด็กต้องมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 30 กิโลกรัม เพราะสายสวนจะมีขนาดใหญ่ประมาณนิ้วชี้ เป็นต้น สำหรับอาการของผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดนั้น จะมีทั้งในรายที่แสดงอาการ เช่น เกิดมาแล้วตัวเขียว หัวใจเต้นผิดจังหวะ เหนื่อยง่าย ใจสั่น มีเสียงหายใจผิดปกติ หรือบางรายอาจไม่แสดงอาการจะทราบเมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการรุนแรงแล้ว

 

ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เล่าถึง โครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด ว่า โครงการนี้เป็นโครงการ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และเป็นการระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะ ลิ้นหัวใจ เพราะการเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน นั้น สิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทอง ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เพราะสิทธิบัตรทองจะครอบคลุมเฉพาะกระบวนการรักษาทางหัตถการเท่านั้น แต่ตัวลิ้นหัวใจต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยผู้ป่วย 1 คนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6 แสน-1 ล้านบาท ดังนั้นกองทุนจึงเข้ามาช่วยระดมทุนเพื่อหาเงินในการจัดซื้อลิ้นหัวใจ ซึ่งสามารถร่วมกันบริจาคได้เรื่อยๆถึงเดือน ก.ย.2563 เนื่องจากกองทุนพยายามขยายการระดมทุนให้เป็นวงกว้าง และอยากให้ประชาชนได้มีส่วนเข้ามาช่วยเด็ก เพราะโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยที่ฝึกหมอเพื่อไปรักษาเด็กทั่วประเทศ และงบประมาณของรัฐก็ไปไม่ถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด

 

 

Visitors: 445,537