บริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เพราะชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้ แค่”ยังทำไม่ได้วันนี้” แต่พรุ่งนี้จะดีกว่าเดิม
 
เด็กพิการการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ 45,000 คน เป็นรายใหม่ 3,000 ราย ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเด็กสมองพิการซึ่งเป็นผลลัพธ์จาก การสร้างอวัยวะผิดปกติขณะอยู่ในครรภ์ หรือขาดอากาศระหว่างคลอด ทารกน้ำหนักตัวน้อยและคลอดก่อนกำหนด
 
สถาบันสุขภาพเด็กฯ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ โรงพยาบาลเด็ก ให้การดูแลประมาณ 8000 รายต่อปี ความรุนแรงมีตั้งแต่น้อย เมื่อได้รับการฟื้นฟูฯไประยะหนึ่งก็หายได้ กลุ่มปานกลาง สามารถดูแลให้เดินได้ หรือจากนอนมานั่งทรงตัวได้ จนถึงรุนแรงมากเป็นภาวะติดเตียง อย่างไรก็ดีต้องรักษาต่อเนื่องให้อวัยวะต่างๆทำงานได้เต็มศักยภาพที่มี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ควบคู่ไปกับพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่สมวัย
 
เด็กอาจมีหลายปัญหานอกจากการทรงตัวหรือเดิน เช่น การการกลืน การย่อยอาหาร การใช้มือ การเห็น การได้ยิน จำเป็นต้องดูแลโดยแพทย์หลายวิชาชีพ รวมทั้งพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและนักกายอุปกรณ์ ปัจจุบันสถาบันฯมีบุคลากรและระบบการดูแลได้ครบวงจรแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์และสถานที่
 
บริจาคช่วยเหลือเด็กป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวและสมองเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การรักษา
 
 
บริจาค ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ธ.ธหารไทยธนชาต (ttb) เลขที่บัญชี 038-1-07690-0
สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฏ
(ลดหย่อนภาษี 1 เท่า)

 

    สอบถามรายละเอียดการบริจาคได้ที่  088 874 4671 / 088 022 9769  

    กรณีต้องการใบเสร็จ 

  •      ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค เพื่อมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  •      พร้อมระบุชื่อ-สกุล ที่ให้ออกใบเสร็จ 
  •      และที่อยู่เพื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะทำการจัดส่งใบเสร็จกลับ ไปยังท่าน 
  •       โดยสามารถส่งมาทางไลน์     ที่มูลนิธิได้ทำการLinkนี้ สามารถกดได้เลยค่ะ มีเจ้าหน้าที่การเงินคอยให้บริการ  เพิ่มเพื่อน 

 

 

If you want to be a part to help create afor the children in need. There are 2 easy ways for you to donate no matter where you are :

1.Via your credit card by simply click the link  

2. Via bank transfer

Swift Code:

TTBKTHBK Account No. : 038-1-07690-0

TMBThanachart Bank

If you need an invoice for your donation, please contact Line:@givetochild and provide the following information

- prove of your donation payment

- Your full name

- Address for sending the invoice.

 

       

 

      

 

 

Visitors: 360,333