สมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

พระราชภารกิจด้านอนามัยแม่และเด็ก  คนไข้เด็กในพระบรมราชานุเคราะห์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชพันปีหลวง  ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการอนามัยแม่และเด็ก มาอย่างต่อเนื่่องยาวนาน

ทรงช่วยชีวิตเด็กและผู้ใหญ่ทั่วราชอาณาจักร   

ภาพประวัติศาสตร์เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชพันปีหลวง 

พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เข้าเฝ้าฯ

มีพระราชดำรัสถามถึงความเป็นอยู่ อาการป่วย และพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปกครองและเด็กป่วย 

ในราชพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษามหาราชินี ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

 

Visitors: 435,944